Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Culturii

A A A

Aplică la proiectele
Culturale / Editoriale

Rezultate

Anunț privind consultarea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire modificarea Anexei nr.10 și Anexei nr.2212 la Hotărârea Guvernului nr.351/2005 „cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor

Publicat:M, 01/05/2022 - 15:06

Ministerul Culturii anunță despre inițierea procesului de consultare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Anexei nr.10 și Anexei nr.2212 la Hotărârea Guvernului nr.351/2005 „cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile”. (număr unic 673/MC/2021).

 

Proiect Hotărârii de Guvern este elaborat în temeiulîn temeiulart. 5 lit. c) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern.

 

Pentru a reflecta o informație corectă privind organul central de specialitate împuternicit cu prerogativa de a administra imobilele proprietate a statului acordate în gestiunea instituțiilor/ organizațiilor în raport cu care Ministerul Culturii exercită funcția de fondator este necesar de a substitui denumirea organului central de specialitate care avea calitatea de fondator până la restructurarea dispusă în baza Hotărârii Guvernului nr.117/2021 în privința instituțiilor/ organizațiilor incluse în Anexa nr.10 la Hotărârii Guvernului nr.351/2005, cu denumirea organului central de specialitate care are calitatea de fondator la moment (după Hotărârea Guvernului nr.117/2021) în privința instituțiilor/ organizațiilor enunțate.

 

Concomitent, luând în considerare faptul că 9 instituții de învățământ, care dețin în gestiune bunuri proprietate a statului incluse în Anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr.351/2005, se află în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, se propune excluderea listei bunurilor imobile din gestiunea acestor 9 instituții de învățământ din Anexa nr.10 și includerea listei respective în Anexa nr.2212.

Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Culturii.

 

Persoana responsabilă: Secrieru Vasile, consultant,

tel. 068269785

e-mail: secrieruvasile989@gmail.com

 

Termen de prezentare a propunerilor – 10 ianuarie 2022