Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Culturii

A A A

Aplică la proiectele
Culturale / Editoriale

Rezultate

În atenția operatorilor economici

Publicat:Mon, 03/20/2017 - 09:30
Ministerul Culturii anunţă concurs pentru selectarea unui prestator de servicii care va efectua auditul financiar privind regularitatea utilizării mijloacelor financiare alocate pentru implementarea proiectului ”Refacerea clădirii sediului Sălii cu Orgă din mun. Chișinău”.
 
Operatorii economici interesați sunt invitați să participe la procedura de achiziție.
 
Licitația publică 17/00231 din 4 aprilie 2017, ora 10-00 privind achiziționarea serviciilor de auditare a proiectului finanțat de către Guvernul României ”Refacerea clădirii sediului Sălii cu Orgă din mun. Chișinău”.
 
Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărul licitației) nu mai târziu de 04.04.2017, orele 09-55 la adresa mun. Chișinău, PMAN 1, clădirea Guvernului, et.3, bir.326. (Ofertanții vor depune separat în plicuri oferta financiară și oferta tehnică).