Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Culturii

A A A

Aplică la proiectele
Culturale / Editoriale

Rezultate

Comisii, Consilii de specialitate

Consiliul de experţi pentru evaluarea, omologarea şi achiziţionarea operelor de artă plastică

Componenţă nominală a Consiliului de experţi pentru evaluarea,
omologarea şi achiziţionarea operelor de artă plastică
 
CIOCANU Sergius -  şef al Direcţiei patrimoniu cultural şi arte vizuale, Ministerul Culturii, preşedinte
ZBÂRNEA Tudor - director general al Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, vicepreşedinte
POCIUMBAN Svetlana - director general-adjunct, Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, secretar
  
Membrii Comisiei:
 
STĂVILĂ Tudor - doctor habilitat, Institutul Patrimoniului Cultural, Academia de Ştiinţe a Moldovei
JALOBĂ Ghenadie - preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova
CEBOTARI Silvia - consultant principal, Direcţia patrimoniu cultural şi arte vizuale, Ministerul Culturii
BRAGA Tudor - critic de artă
ZAMŞA Simion - artist plastic, membru al UAP

Comisia naţională pentru salvgardarea patrimoniului naţional imaterial

Componenţa nominală
a Comisiiei Naţionale pentru Salvgardarea Patrimoniului Naţional Imaterial
 
Varvara Buzilă - conferenţiar universitar, doctor în filologie, director adjunct, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, preşedintele comisiei.
Victor Ghilaş - conferenţiar universitar, doctor în studiul artelor, secretar ştiinţific, Secţia Ştiinţe Umaniste, Academia de Ştiinţe a Moldovei, vicepreşedintele comisiei.
Corina Rezneac - cercetător ştiinţific, Secţia Etnografie, Muzeul Naţional de I etnografie şi Istorie Naturală, secretarul comisiei.
 
Membrii comisiei:
 
Svetlana Badrajan - conferenţiar universitar, doctor în studiul artelor, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice.
Ion Bălteanu - preşedintele Uniunii Meşterilor Populari din Moldova.
Andrei Tamâzlâcaru - muzicolog, folclorist, şef Sector Folclor, Uniunea Muzicienilor din Moldova.
Iulian Filip - doctor, şef Sectorul de Folclor, Academia de Ştiinţe a Moldovei.
Nicolae Gribincea - coregraf, folclorist, şef Secţie cultură tineret şi sport, Pretura Botanica, mun. Chişinău.
Diana Dicusarî - director general, Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial.
Silvia Zagoreanu - şef Secţie Arte Tradiţionale, Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial.
Valentin Tomuleţ - doctor habilitât, decan, Facultatea Arte Frumoase, Universitatea de Stat din Moldova.
Nicanor Ţurcanii - lector superior, Facultatea Litere, Universitatea de Stat din Moldova.
Grigorii Oxente - consultant, Secţia politici culturale în teritoriu şi cultură scrisă, Ministerul Culturii.
 
 

Consiliul de experţi pentru evaluarea programelor, proiectelor sau acțiunilor culturale

Componenţa nominală a Consiliului de experți
pentru evaluarea programelor, proiectelor sau acțiunilor culturale
 
Monica BABUC - președinte al consiliului, Ministru culturii
Gheorghe POSTICĂ - vicepreședimte al consiliului, Viceministrul culturii
Dina GHIMPU - secretar al consiliului, șef direcție generală Politici Culturale a Ministerului Culturii
 
Membrii comisiei:
 
Alexandru VASILACHE - director S.A. Moldova-Film
Alexandru COZUB - director artistic Teatrul Național "Mihai Eminsecu"
Emilia GALAICU-PĂUN - scriitor
Liviu ȘTIRBU - compozitor
VIctoria BUCĂTARU - director MuzTV
 
 

Consiliul naţional biblioteconomic

Componenţa nominală a Consiliului Național Biblioteconomic
 
Şarov Igor – preşedinte, viceministru, Ministerul Culturii
Balaban Claudia – vicepreşedinte, director general, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”
Bejan Eugenia – secretar responsabil
 
Membrii Consiliului:
 
Avasiloaie Rodica – director, Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Bordian Elena – director, Biblioteca Republicană Tehnico-ştiinţifică a Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică
Chiper Tatiana – director, Centrul Naţional de Informare şi Reabilitare al Societăţii Orbilor din Moldova
Chitoroagă Valentina – director, Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
Ciobanu Ghenadie – membru al Comisiei parlamentare Cultură, educaţie, cercetare, sport şi mass-media
Corghenci Ludmila - director adjunct, Departamentul Informaţional Biblioteconomic al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova  
Costin Ludmila -  director, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Dermenji Rodica - director, Biblioteca Raională „Andrei Ciurunga” Cahul
Ghinculov Silvia - director, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova
Harconiţa Elena - director, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Harjevschi Mariana - director general, Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” Chişinău
Karnaeva Liubovi - director, Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
Liulenova Eugenia - specialist principal, Direcţia Cultură UTAG
Osoianu Vera - director adjunct, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Rău Alexei - director general, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Rudakov Ecaterina - consultant principal, Ministerul Culturii
Tătărescu Iulia - preşedinte, Comitetul Tehnic nr. 1
Tracz Evan - director, Programul NOVATECA
Ţurcan Nelly - conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Zasmenco Ecaterina - director, Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova
 

Comisia naţională a muzeelor şi colecţiilor

 
Componenţă nominală
a Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor
 
Tudor ZBÂRNEA, Director general al Muzeului Naţional de Artă al Moldovei - preşedinte
Mihai URSU, Director general al Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie a Moldovei - vicepreşedinte
Svetlana POCIUMBAN, consultant principal, Direcţia Patrimoniu Cultural, Ministerul Culturii - secretar
 
Membrii Comisiei:
 
Dr. hab. Elena PLOŞNIŢĂ, secretar ştiinţific, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Dr. ELENA POSTICĂ, director adjunct, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Aurelia CORNEŢCHI, director adjunct, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Dr. Varvara BUZILĂ, secretar ştiinţific, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie a Moldovei
Dr. Ana BOLDUREANU, şef sector, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Elena GRIGORAŞENCO, şef Centru de restaurare, Muzeul Naţional de Artă al Moldovei
Polina KOLOMEEŢ, custode şef, Muzeul Naţional de Artă al Moldovei
Dr. hab. Tudor STAVILĂ, Institutul Patrimoniului Cultural, Academia de Ştiinţe a Moldovei

Consiliul naţional pentru monumente de for public

Componenţa nominală a Consiliului Naţional
pentru Monumente de For Public:
 
ZBÂRNEA Tudor - director general, Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, preşedinte
CIOCANU Sergius - doctor în ştiinţe, şef Direcţie patrimoniu cultural, Ministerul Culturii, vicepreşedinte
GARCONIȚA Rita - arhitect, consultant Direcţie patrimoniu cultural, Ministerul Culturii, secretar
 
STĂVILĂ Tudor - dr. habilitat în studiul artelor, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
JALOBĂ Ghenadie - preşedinte al UAP
BOLBOCEANU Dumitru - artist plastic, vicepreşedinte al UAP
EREMCIUC Vasile - arhitect, vicepreşedintele Asociaţiei Arhitecţilor din Republica Moldova
ZDERCIUC Ion - artist plastic, membru al UAP (secţia sculptură)
GRECU Ioan - artist plastic, membru al UAP (secţia sculptură)
DAMIAN Mihail - artist plastic, membru al UAP (secţia sculptură)
BOLOCAN Ion - artist plastic, membru al UAP (secţia sculptură)
MUSTEAŢĂ Victor - artist plastic, membru al UAP (secţia pictură)
BREAZU Florina - artist plastic, membru al UAP (secţia pictură)
 

Consiliul naţional al monumentelor istorice

Componenţa nominală a Consiliului Naţional
al Monumentelor Istorice:
 
POSTICĂ Gheorghe - profesor universitar, doctor habilitat în istorie, Viceministru al Culturii, preşedinte    
CIOCANU Sergius - arhitect, doctor în arhitectură, şef Direcţie patrimoniu cultural, Ministerului Culturii, vicepreşedinte
GARCONIȚA Rita - arhitect, consultant Direcția patrimoniul cultural, Ministerul Culturii, secretar
ŞTEFĂNIŢĂ Ion - director general, Agenţia de inspectare şi restaurare a monumentelor  
VERSTIUC Valeriu - inginer, şef Serviciului pentru expertizarea şi verificarea proiectelor în construcţii, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
ȚURCAN Alexei - arhitect, şef Secție de construcții în zone protejate, Direcţia Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare mun. Chişinău
BOŞNEAGA Alexei - arhitect, șef adjunct, Direcţie Construcţii, Materiale de Construcţii şi Tehnologii Moderne, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
BRIHUNEŢ Manole - şef al Departamentului construcţii, restaurări, pictură bisericească, Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove
URSU Mihail - istoric, specialist principal, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
VORNIC Vladimir - doctor în istorie, director general, Agenția Națională Arheologică
GANGAL Boris - arhitect, director al Asociației obștești Centru „Sit”, CHișinău
NESTEROV Tamara - arhitect, dr. în studiul artelor, cercetător științific coordonator in sectorul Arhitectura, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei
CARPOV Ivan - arhitect
 

Comisia naţională arheologică

Componenţă nominală
a Comisiei Naţionale Arheologice
 
Președinte al Comisiei
Gheorghe POSTICĂ, profesor universitar, doctor habilitat în istorie, viceministru al culturii.
 
Vice-președinte al Comisiei
Eugen SAVA, conferențiar universitar, doctor habilitat în istorie, director general al Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei.
 
Membrii Comisiei
Valeriu CAVRUC, conferențiar universitar, doctor în istorie, Universitatea de Stat din Moldova.
Serghei COVALENCO, doctor în istorie, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Oleg LEVIŢCHI, conferențiar-cercetător, doctor habilitat în istorie, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Igor MANZURA,  conferenţiar universitar, doctor în istorie, Universitatea  „Şcoala Antropologică Superioară”.
Octavian MUNTEANU, conferențiar universitar, doctor în istorie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.
Ion NICULIŢĂ, profesor universitar, doctor habilitat în istorie, Universitatea de Stat din Moldova.
Ludmila PÎRNĂU, Doctor în istorie, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei.
Nicolai TELNOV, doctor în istorie, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ion TENTIUC, conferențiar universitar, doctor în istorie, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.
Vladimir VORNIC, doctor în istorie, director general al Agenției Naționale Arheologice.
Aurel ZANOCI, conferenţiar universitar, doctor în istorie, Universitatea de Stat din Moldova.
 
Secretarul Comisiei
Marina HUZUN, consultant al Direcției Patrimoniu Cultural al Ministerului Culturii.
 
Componența Comisiei Naționale Arheologice a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii Nr. 62 din 07 martie 2017.