GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL CULTURII

A A A

Consilii, Comisii

Consiliul Național pentru Monumente de For Public

Consiliul Național al Monumentelor Istorice

Aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 17 din 21.01.2022

Aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 137 din 26.07.2022

Aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 277 din 02.12.2022

Aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 8 din 23.01.2023

Aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 121 din 29.05.2023

Aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 151 din 25.04.2024

 • Andrei VATAMANIUC, arhitect șef - președinte al Consiliului;
 • Ion BUDECI, secretar de stat, Ministerul Culturii - vicepreședinte al Consiliului;
 • Natalia STOICA, consultant principal al Direcției patrimoniu cultural, Ministerul Culturii - secretar al Consiliului;
 • Sergius CIOCANU, dr. arh., președinte al Comitetului National al Republicii Moldova al ICOMOS; 
 • Anatol PÂNZARU, arhitect șef;
 • Boris GANGAL, arhitect șef;
 • Gheorghe BULAT, arhitect șef;
 • Dumitru EREMCIUC, arhitect șef;
 • Dumitru COGÂLNICIANU, arhitect șef;
 • Dmitrii BRAGA, inginer structurist.

Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Național Imaterial

Componența nominală a Comisiei naționale pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial

Aprobat prin Ordinul ministrului Culturii  nr. 75 din 10.04.2023

 

 1. Petru VICOL, director general, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală;
 2. Ecaterina POPESCU, meșter popular, fondator al Complexului de meșteșuguri tradiționale „Artă Rustică”, s. Clișova-Noă, r. Orhei;
 3. Andrei PROHIN, dr. în istorie, secretar științific, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală – secretar;

 Membri:

 1. Mariana MISCHEVCA, consultant principal, Direcția patrimoniu cultural, Ministerul Culturii;
 2. Maria CRISTEA, meșter popular, fondator al Casei Portului Popular „Casa Cristea”;
 3. Silvia ZAGOREANU, director general, Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial;
 4. Grigore OXINTE, director general adjunct, Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial;
 5. Denis GÎNGA, șef Direcție Cultură tradițională și arte contemporane, Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial;
 6. Corina REZNEAC, specialist principal etnograf, Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial;
 7. Varvara BUZILĂ, dr. În filologie, conf. univ., cerc. șt. coord., Secția Etnografie, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală;
 8. Irina BADIUC, șef Secție Patrimoniu, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală;
 9. Adrian DOLGHI, dr. În istorie, Institutul Patrimoniului Cultural;
 10. Natalia GRĂDINARU; dr. în istorie, Institutul Patrimoniului Cultural;
 11. Valentina URSU, dr. în istorie, conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”;
 12. Svetlana BADRAJAN, dr., prof. univ., Director Școala Doctorală Studiul Artelor și Culturologie, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
 13. Cristina GHERASIM, dr., Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova;
 14. Valentin CHIPER, Maestru în Artă, conducătorul Ansamblului etnofolcloric „Moștenitorii”, Liceul „L. Blaga”, Chișinău;
 15. Mariana COCIERU, dr., cerc. șt. superior, șef al Sectorului de folclor, Institutul de Filologie „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, membru al Ansamblului „Crenguță de Iederă”, Universitatea de Stat din Moldova.

Comisia naţională a muzeelor şi colecţiilor

Aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 593 din 08.05.2018

 

 • Tudor ZBÂRNEA, Director general ar Muzeului Național de Arta al Moldovei - Președinte 
 • Svetlana POCIUMBAN, șef Direclie patrimoniu cultural, MC – vice Președinte
 • Mariana MISCHEVCA, consultant superior, Direcția Patrimoniu Cultural, MC – secretar
 • Dr. hab. Elena PLOȘNIȚĂ, secretar științific, Muzeul National de Istorie a Moldovei 
 • Dr. Elena POSTICĂ, director adjunct, Muzeul Național de Istorie a Moldovei 
 • Aurelia CORNEȚCHI, director adjunct, Muzeul Național de lstorie a Moldovei 
 • Petru VICOL, director general, Muzeul Național de Etnografie și lstorie Naturală
 • Andrei PROHIN, director adjunct, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală
 • Dr. Ana BOLDUREANU, șef sector, Muzeul Național de Istorie a Moldovei 
 • Lucia POSTICĂ, director adjunct, Muzeul Național de Artă al Moldovei 
 • Polina KOLOMEEȚ, custode șef, Muzeul National de Artă al Moldovei 
 • Dr.hab. Tudor STAVILA, Institutul patrimoniului cultural, Academia de Științe a Moldovei

Comisia Națională pentru acordarea indemnizației de merit

În temeiul art.1, Anexa nr.1 a Legii nr.115/2014 pentru completarea Legii nr. 21 din 1 martie 2013 cu privire la oamenii de creație și la uniunile de creație, componența Comisiei naționale pentru acordarea indemnizației de merit este compusă din:

 

 • președintele Comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media; 
 • președintele Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie;
 • ministrul culturii; 
 • ministrul finanțelor; 
 • ministrul muncii, protecției sociale și familiei; 
 • președintele Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor;
 • președintele Uniunii Arhitecților; 
 • președintele Uniunii Artiștilor Plastici;  
 • președintele Uniunii Cineaștilor; 
 • președintele Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor; 
 • președintele Uniunii Muzicienilor; 
 • președintele Uniunii Scriitorilor; 
 • președintele Uniunii Teatrale.

Comisia Națională Arheologică

Aprobat prin Ordinul MECC nr. 1361 din 07.12.2020

Președinte al Comisiei

 • Gheorghe POSTICĂ, profesor universitar, doctor habilitat în istorie, viceministru al culturii.

Vice-președinte al Comisiei

 • Eugen SAVA, conferențiar universitar, doctor habilitat în istorie, director general al Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei.

Membrii Comisiei

 • Aurel ZANOCI, conferențiar universitar, doctor în istorie, Universitatea de Stat din Moldova
 • Sergiu MATVEEV, conferențiar universitar, doctor în istorie, Decan al Facultății de Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova
 • Sergiu MUSTEAŢĂ, conferențiar universitar, doctor în istorie, Universitatea  Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
 • Ludmila PÎRNĂU, doctor în istorie, cercetător științific superior, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
 • Serghei COVALENCO, doctor în istorie, cercetător științific, Muzeul Național de Istorie a Moldovei
 • Igor MANZURA, conferențiar universitar, doctor în istorie, Şcoala Antropologică Superioară
 • Vladimir VORNIC, doctor în istorie, Director general al Agenției Naționale Arheologice
 • Ion TENTIUC, conferențiar universitar, doctor în istorie, cercetător științific coordonator, șef sector Arheologie, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 • Natalia MATEEVICI, doctor în istorie, cercetător științific coordonator, Muzeul Național de Istorie a Moldovei
 • Alexandru LEVINSCHI, doctor în istorie, cercetător științific, Muzeul Național de Istorie a Moldovei. 

 

Secretarul Comisiei

Mircea SULA, consultant al Direcției Patrimoniu Cultural al Ministerului Culturii.

 

 

Consiliul consultatuv pentru turism

Comisia Editarea Cărții Naționale

Consiliul Biblioteconomic Național

Consiliul de experți pentru evaluarea, omologarea și achiziționarea operelor de artă plastică

Aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 1567 din 02.12.2019

 

 • Svetlana POCIUMBAN, șef, Direcția Patrimoniu cultural, președinte;
 • Tudor ZBÂRNEA, director general, Muzeul Național de Artă al Moldovei, vicepreședinte;
 • Maria RAILEANU, consultant principal, Direcția patrimoniu cultural, secretar;
 • Ion ZDERCIUC, președinte, Secția sculptură, Uniunea Artiștilor Plastici din Moldova;
 • Tudor STĂVILĂ, dr. hab. în studiul artelor;
 • Florina BREAZU, dr. în studiul artelor, președinte, Uniunea Artiștilor Plastici din Moldova;
 • Dumitru BOLBOCEANU, artist plastic;
 • Ghenadie JALBĂ, artist plastic;
 • Simion ZAMȘA, artist plastic.