Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Culturii

A A A

Aplică la proiectele
Culturale / Editoriale

Rezultate

Cooperare bilaterală

Lista acordurilor bilaterale

Republica Azerbaidjan

1. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la colaborarea în domeniul culturii. Semnat -  la Baku, la 27.11.1997

 

 Republica Armenia

2. Acord de colaborare dintre Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii Guvernul al Republicii Armenia. Semnat – la Chişinău, la 11.07.2013

 

Republica Belarus

3. Acord de colaborare între Ministerul Culturii al Republicii Moldova  şi Ministerul Culturii şi Presei al Republicii Belarusi. Semnat  - la Chişinău, la 11 septembrie 1995

4. Acord de colaborare între Ministerul Culturii al Republicii Moldova  şi Ministerul Culturii al Republicii Belarusi. Semnat – la Minsk, la 28.08.2001

 

Republica Bulgaria

5. Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria cu privire la colaborarea în domeniul învăţămîntului, ştiinţei şi culturii. Semnat - la Sofia, 17.05.1993

 

Republica Cehia

6. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cehia privind colaborarea în domeniul educaţiei, culturii, tineretului şi sportului. Semnat - la Chişinău, la 30.09.2010

 

Republica Populară  Chineză

7. Acordul privind colaborarea culturală dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Chineze. Semnat - la 6 noiembrie 1992

8. Programul de colaborare culturală între Ministerul al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al Republicii Populare Chineze pentru anii 2010-2014. Semnat - la Chişinău, la 06.09.2010

  

Republica Cuba

9. Acord de colaborare culturală în domeniul culturii, învăţămîntului şi ştiinţei între Republica Moldova şi Republica Cuba. Semnat - la Havana, la 21.12.1994

 

Republica Croaţia

10. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republici Croaţia privind colaborarea în domeniul culturii. Semnat - la Zagreb, la 23.10. 2006. 

 

Serbia şi Muntenegru

11. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul de Miniştri ai Serbiei şi Muntenegru cu privire  la colaborarea în domeniul învăţămîntului şi culturii. Semnat - la Chişinău, la 09.06.2005.

  

Republica Estonia

12. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Estonia privind colaborarea culturală. Semnat - la Tallin, la 03.04.1996

 

13. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Estonia privind colaborarea în domeniile educaţie, culturii, tineretului şi sportului. Semnat - la Tallin, la 19.10. 2011

 
 Republica Elenă

14. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Elene cu privire la cooperarea în domeniile culturii, educaţiei şi ştiinţei. Semnat - la Atena, la 12.06. 2007

  

Federaţia Rusă

15. Acord de colaborare culturală dintre Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al Federaţiei Ruse. Semnat – la Soci, la 14.10.1994

16. Acord de colaborare între  Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind înfiinţarea şi funcţionarea centrelor culturale. Semnat – la Moscova, la 30.10.1998

17. Program de colaborare între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al Federaţiei Ruse pentru anii 2012-2014. Semnat – la Kiev, la 31,12.2011

18. Program de colaborare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse în domeniul umanitar pentru anii 2011-2013. Semnat – la Moscova, la 29.03.2011

  

Republica Federală Germania

19. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la cooperarea culturală. Semnat - la Bonn la 11.10.1995

  

Statul Israel

20. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul culturii, învăţămîntului, ştiinţei, tineretului şi sportului. Semnat - la  Ierusalim,  la 22.06.1997

21. Protocol între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel privind instituirea reciprocă a Centrelor Culturale  şi activităţii acestora. Semnat – la Ierusalim, la 22.06.1997

22. Program de cooperare în domeniul culturii, educaţiei şi ştiinţei între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel pentru anii 2008-2011. Semnat - la Ierusalim, la 19.03.2008.

 

Republica Italiană

23. Acord de colaborare culturală, ştiinţifică şi tehnologică între Republica Moldova şi Republica Italiană. Semnat - la Roma, la 19.09.97

 

Republica  Kirghiză

24. Acord între Guvernul Republicii Kirghize privind colaborarea în domeniul învăţămîntului, ştiinţei şi culturii. Semnat - la Chişinău, la10.06.1996

 

Republica  Kazahstan

25. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi  Guvernul  Republicii Kazahstan   de colaborare în domeniul culturii. Semnat la Chişinău, la 17.09.2003

 

Republica Lituania

26. Acord de colaborare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania cu privire la cooperarea în domeniul culturii. Semnat – la Chişinău, la 29.09.2010

27. Acord de colaborare între Ministerul Culturii şi Cultelor al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii şi învăţămîntului al Republicii Lituania. Semnat la 13.03.1991.

 

Republica Polonia

28. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind colaborarea culturală şi ştiinţifică. Semnat - la Chişinău la, 10.12.1997

 

România

29. Acord de colaborare între Ministerul Culturiial Republicii Moldova şi Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional din România. Semnat - la Chişinău, la 12.04.2011

30. Acord încheiat prin schimb de note  între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind deschiderea şi funcţionarea Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu”. Semnat - la Chişinău, la 12 octombrie 2011

 
 Serbia şi Muntenegru

31. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul de Miniştri ai Serbiei şi Muntenegru cu privire  la colaborarea în domeniul învăţămîntului şi  culturii. Semnat - la Chişinău, la 9.06. 2005

  

Statele Unite Mexicane

32. Acord între Guvernul R.M. şi Guvernul Statelor Unite Mexicane privind cooperarea în domeniul învăţămîntului şi culturii. Semnat – la Mexic, la 18.05.1995

 

Statele Unite ale Americii

33. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind protecţia şi păstrarea unor anumite bunuri culturale. Semnat - la Washington, la 20.06. 2001.

 

 Republica Turcia

34. Acord de colaborare culturală între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republici Turcia. Semnat – la Chişinău, la 03.06.1994

35. Program de cooperare între Ministerul Culturii şi Turismului al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii şi Turismului al Republicii Turcia. Semnat - la Chişinău,  la 17.12.2007.

36. Plan de acţiuni între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii şi Turismului al Republicii Turcia pentru implementarea Programului de cooperare între Ministerul Culturii şi Turismului al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii şi Turismului al Republicii Turcia, semnat la Chişinău,  la  17 decembrie 2007. Semnat - la Ancara,  la 18.12.2013

 

Turcmenistan

37. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republici Turkmenistan privind cooperarea în domeniul culturii. Semnat – la Chişinău, la 24.07.2013

 

Republica Ungaria

38. Acord privind colaborarea culturală dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungaria. Semnat – la  Chişinău, la 19.04.95

  

Ucraina

39. Acord încheiat între Guvernul  Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei  privind colaborarea în domeniul învăţămîntului, ştiinţei şi culturii. Semnat la Chişinău, la 20.03.1993

  

Statul Qatar

40. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Qatar cu privire la colaborarea în domeniul culturii. Semnat - la Doha, la 30.05 2010