GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL CULTURII

A A A

Anunț cu privire la crearea Consiliului sectorial în domeniul asistenței externe pentru turism

Publicat:02.02.2024 - 11:47

În conformitate cu pct. 152 și pct. 154 al Regulamentului cu privire la cadrul instituțional și mecanismul de coordonare și management al asistenței externe ( în continuare – Regulament), aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.377/2018, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Culturii al Republicii Moldova lansează un apel public în adresa reprezentanților sectorului privat și organizațiilor obștești, cu experiență vastă în elaborarea/implementarea proiectelor de asistență externă, pentru a fi incluși în calitate de membru în componența Consiliului sectorial în domeniul asistenței externe pentru turism (în continuare – Consiliu). 

Se vor selecta a câte 2 reprezentanți ai sectorului privat și 2 reprezentanți ai organizațiilor obștești.

În conformitate cu pct. 151 al Regulamentului, Consiliul este organul consultativ, creat în baza principiului de parteneriat și abilitat cu funcții de programare și monitorizare sectorială a proiectelor și programelor de asistență externă. Consiliul își va desfășura activitate în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 377/2018.

Consiliul sectorial are următoarele atribuții de bază:

1) participă la elaborarea/îmbunătățirea, la nivel de sector, a documentelor de politici, a strategiilor sectoriale de cheltuieli referitoare la integrarea acțiunilor și mijloacelor financiare preconizate cu suport extern în bugetul public național;

2) asigură suport în monitorizarea proiectelor și programelor de asistență externă, astfel încât:

a) proiectele și programele de asistență externă în sector să fie implementate în mod eficace și în termen;

b) acțiunile și rezultatele planificate să contribuie la atingerea obiectivelor;

c) mijloacele să fie utilizate în cel mai eficient mod, asigurând complementaritatea și excluderea dublărilor;

3) recomandă măsuri active de îmbunătățire/remediere în cazul apariției unor probleme de ordin operațional și/sau sesizează autoritățile responsabile privind riscurile implicate;

4) examinează rapoartele proiectelor și programelor de asistență externă implementate în sector;

5) acordă suport în asigurarea durabilității asistenței acordate în sector pentru atingerea obiectivelor strategice.

 

Criteriile de depunere a dosarelor:

 

  1. CV-ul candidatului: Dosarul trebuie să includă un Curriculum Vitae actualizat al candidatului, detaliind experiența sa relevanta în unul din domeniile cultură, patrimoniu și turism, precum și alte competențe și realizări relevante.
  2. Scrisoare de intenție:Candidatul trebuie să prezinte o scrisoare de intenție în care să explice motivele pentru care dorește să facă parte din Consiliul sectorial și să evidențieze viziunea și contribuția sa potențială în cadrul Consiliului.

 

Termen limită de depunere:Dosarele de candidatură trebuie să fie trimise în format electronic pe adresa de e-mail ana.luiza.muravschi@mc.gov.md. Termenul limită de depunere a dosarelor este 26 februarie 2024. Dosarele incomplete sau depuse după data limită nu vor fi luate în considerare.