GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL CULTURII

A A A

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern

Publicat:M, 11/29/2022 - 16:14

Ministerul Culturii anunță inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern:

Pentru punerea în aplicare a Legii 280/2011 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil.

 

Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru punerea în aplicare a Legii 280/2011 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil este elaborat în temeiul Art. II al Legii 285/2022 pentru modificarea Legii nr.280/2011 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, potrivit căreia Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aproba:

-         Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului de evidență și circulație al bunurilor culturale mobile;

-          Regulamentul privind circulația bunurilor culturale mobile.

 

Proiectul este elaborat în scopul optimizării structurii instituționale și a cadrului național de protejare a patrimoniului cultural național mobil.

 

Persoana responsabilă:  Svetlana Pociumban

Tel. 022 82 38 12

Email: svetlana.pociumban@mc.gov.md