GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL CULTURII

A A A

La Chișinău a avut loc Conferința Națională ,,ECONOMIA CIRCULARĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA: PROVOCĂRI, OPORTUNITĂȚI ȘI PARTENERIATE”

Publicat:L, 11/20/2023 - 08:41

Secretarul de stat al Ministerului Culturii, Andrei Chistol a participat, pe 17 noiembrie, la Conferința Națională ,,ECONOMIA CIRCULARĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA: PROVOCĂRI, OPORTUNITĂȚI ȘI PARTENERIATE”, un eveniment organizat de A.O. Centrul de Instruire și Consultanță e-Circular.org și A.O. Verde e Moldova

Astfel, evenimentul a servit drept o platformă pentru dialog și schimb de idei între 24 de experți naționali și internaționali, reprezentanți ai sectorului public, mediului de afaceri și societății civile. Evenimentul a fost organizat în premieră la nivel național cu scopul de a explora cele mai inovative soluții pentru a accelera tranziția spre modele de afaceri circulare, promova importanța parteneriatelor durabile și a comunităților implicate, inclusiv în domeniul turismului.

Secretarul de stat a menționat că Ministerul Culturii acordă o atenție deosebită dezvoltării politicilor naționale în domeniul turismului, având la bază principiile economiei verzi și dezvoltarea turismului circular în Republica Moldova. Un impuls pentru dezvoltarea turismului este și aderarea Republicii Moldova (în noiembrie 2022) la Consiliul Mondial pentru Turism Sustenabil care promovează standarde de sustenabilitate pentru managementul destinațiilor și industria serviciilor turistice. În acest fel, industria turismului din Moldova se raliază practicilor globale și inițiativelor Uniunii Europene în cadrul Pactului Verde, prin planificarea eficientă, sistemică și strategică a standardelor de sustenabilitate în turism și dezvoltarea unei industrii turistice care să țină cont pe deplin de impactul său economic, social și de mediu, atât actual, cât și din viitor, pretate la nevoile turiștilor, ale industriei, mediului și comunității gazdă.  Implementarea criteriilor de sustenabilitate de toate părțile implicate în industria turismului va spori atractivitatea destinațiilor turistice din Moldova, renumită pentru traseele sale și experiențe turistice autentice în comunitățile din mediul rural.

Agenda conferinței a cuprins paneluri de discuții și prezentări inspiraționale dedicate unui spectru vast de subiecte care vizează în mod deosebit gestionarea eficientă a resurselor, reducerea deșeurilor în special a celor din plastic, promovarea turismului circular și accesul la resurse educaționale și informaționale în domeniu.

În cadrul panelului ,,Parteneriate durabile, comunități implicate și turism circular în tranziția spre Economia Circulară” a fost discutat și prezentat conceptul turismului circular, prin intermediul unor proiecte dezvoltate cu suportul Uniunii Europeane, soluții ,,Zero plastic” și comunități care promovează consumul responsabil dar și alte teme de discuții importante în dezvoltarea turismului în Republica Moldova.

Circularitatea reprezintă o abordare strategică pentru sectorul turismului, în special din punctul de vedere al reducerii la minimum a impactului său asupra mediului, inclusiv a deșeurilor și a poluării, precum și a emisiilor de CO2.

Pentru destinațiile turistice, economia circulară oferă oportunitatea de a spori impactul turismului asupra dezvoltării durabile, generând bunăstare pentru populația locală prin crearea de noi locuri de muncă și lanțuri valorice locale mai incluzive.

Trebuie să se țină cont de faptul că este legat de o serie de alte industrii cheie, de la agricultură la mediul construit și industriile de transport.

Ca parte a turismului durabil, ecoturismul este cel mai potrivit pentru economia circulară.

Astfel, turismul trebuie să contribuie la conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice și peisagistice. Producția agricolă locală reprezintă o mare oportunitate, sprijinind, de asemenea, economia locală, crearea de locuri de muncă și reducerea emisiilor.

Relația dintre industria turismului și protecția mediului este una simbiotică: pe de o parte, turiștii internaționali se simt descurajați să viziteze țările poluate, expunându-se unor riscuri pentru sănătate, iar pe de altă parte, dezvoltarea la scară globală a turismului este în sine un factor de poluare. În prezent, industria mondială a turismului se face responsabilă pentru 8% din emisiile mondiale de CO2, preponderent din cauza componentei de transport (49%) (Lenzen, și alții, 2018).

Ca urmare, o tendință emergentă în industria turismului este dezvoltarea turismului responsabil, care presupune preferința pentru odihna la natură, drumeții, eco-turism, dar și regionalizarea turismului prin evitarea călătoriilor neesențiale cu transportul aerian.

Dezvoltarea turismului în ariile naturale protejate

Dezvoltarea economiilor locale

Dezvoltarea resurselor umane și programelor educaționale

Republica Moldova prin intermediul proiectelor Uniunii Europene implementează politicile unei economii circulare pentru dezvoltarea turismului circular. Spre exemplu prin intermediul proiectului cu finanțare europeană „Be.CULTOUR – Beyond Cultural Tourism” a fost realizată actualizarea site-ului dedicat Rutei cultural-turistice ,,Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt” - http://stephenthegreat.travel/. Fiind un proiect european transnațional, de cercetare-inovare ce are ca scop dezvoltarea turismului cultural durabil și inovativ, a contribuit la dezvoltarea turismului circular la noi în țară. Proiectul a fost realizat de Asociația Verde e Moldova și Agenția de Investiții în perioada 2022-2023.

Proiectul reprezintă o rețea de inovare a patrimoniului ca factori de europenizare către o economie circulară centrată pe om, în sectorul turismului. Proiectul adoptă o perspectivă de dezvoltare a turismului centrată pe om, pentru a îmbunătăți valorile patrimoniului cultural și peisagistic. Acesta este finanțat de Comisia Europeană prin programul Orizont 2020 și este coordonat de organizația CNR-IRISS (Italia).

Un alt proiect a fost implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului ,,CEnTOUR - Economia Circulară în Turism”, proiect co-finanțat în cadrul Programului Uniunii Europene pentru Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlociii – COSME. Scopul Proiectului CEnTOUR este de a promova, a susține și a implementa strategii de inovare în economia circulară pentru sectorul turism.

Obiectivele proiectului au fost: Dezvoltarea competențelor antreprenoriale; Susținerea consultativă și financiară; Elaborarea strategiilor de inovare; Implementarea modelelor de afaceri circulare; Crearea lanțurilor de aprovizionare și a platformelor pentru colaborare și promovare a economiei circulare la nivel local; Sporirea competitivității și atractivității pe piețele tradiționale de turism matur.