GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL CULTURII

A A A

„Muzeul Național de Istorie a Moldovei la 40 de ani. O istorie ilustrată”

Expoziția aniversară propune publicului o cronică a celor mai memorabile evenimente și activități din istoria de 40 de ani a Muzeului Național de Istorie a Moldovei.

Actul de înființare a muzeului poartă data de 21 decembrie 1983, zi în care este emis ordinul Ministerului Culturii nr. 561 privind înființarea Muzeului de Stat de Istorie al RSSM. În anul 1991, prin hotărâre de guvern, muzeului i se atribuie denumirea de Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

Amplasat într-o monumentală clădire din inima Chișinăului, cu 12 săli de expunere și o dioramă, cu o suprafață totală de 5700 metri pătrați, având la începuturi un personal constituit din câțiva muzeografi profesioniști și doar câteva mii de piese de patrimoniu, într-un timp relativ scurt, ca urmare a multiplelor modificări de ordin conceptual, structural și organizațional, dar și grație contribuției decisive a colectivului instituției, Muzeul Național de Istorie a Moldovei a reușit să se transforme dintr-o instituție de aplicare a științei oficiale într-un veritabil centru de studiere și promovare a istoriei naționale, păstrător și ocrotitor al unui valoros patrimoniu istorico-cultural.

Actualmente, Muzeul Național de Istorie a Moldovei deține un patrimoniu care numără peste 345 000 de piese de o reală valoare istorică, documentară și artistică. Cele mai semnificative colecții muzeale au fost valorificate în cadrul a numeroase manifestări cultural-științifice și expoziții tematice, organizate în țară și peste hotare, simpozioane și conferințe științifice, articole și însemnări publicistice în presa periodică, emisiuni radiofonice și televizate, organizate de către lucrătorii muzeului.

Proiectele muzeografice, realizate pe parcursul celor 40 de ani de existență, au vizat, deopotrivă, activitatea de completare și diversificare a patrimoniului muzeal, activitatea expozițională, precum și activitatea de cercetare științifică și editorială.

În anul 1987 este inaugurată prima expoziție muzeală temporară, iar din 1991 începe să funcționeze prima expoziție permanentă „Pagini de istorie multimilenară” cuprinzând perioada istorică din cele mai vechi timpuri până în anul 1940. Modernizată ulterior – atât conceptual, cât și din punct de vedere al conținutului și al modului de prezentare –, completată în permanență cu noi piese, dotată cu mijloace audiovizuale moderne, expoziția permanentă a muzeului reunește astăzi cele mai valoroase piese de patrimoniu, oferind publicului o imagine de ansamblu a evoluției în timp a istoriei și civilizației în acest spațiu, evocând evenimente și personalități neordinare care ne-au marcat destinul.

Începând cu anul 1992, cele mai importante rezultate ale investigațiilor științifice din domeniul istoriei, arheologiei și muzeologiei sunt publicate anual în revista muzeului Tyragetia. În paralel cu revista, se editează cataloage de colecții, broșuri, monografii, culegeri de studii și articole. În colaborare cu alte instituții de profil din țară și de peste hotare, muzeul a realizat nenumărate proiecte cultural-științifice, axate pe cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural-istoric. Sunt performanțe strălucite care vin să-i confirme statutul de autoritate incontestabilă în domeniul cercetării științifice, statutul de adevărat templu al istoriei și culturii naționale.

Expoziția aniversară „Muzeul Național de Istorie a Moldovei la 40 de ani. O istorie ilustrată” oferă publicului informații prețioase privind istoricul creării muzeului, activitatea științifică și editorială, valorificarea expozițională a patrimoniului muzeal, activitățile cultural-educative, relațiile de colaborare cu instituții științifice și culturale din țară și de peste hotare.

Un compartiment aparte al expoziției include publicațiile muzeului și ale personalului științific, pliantele și afișele unor expoziții tematice, materialele promoționale editate în scopul promovării imaginii muzeului și a activităților organizate în cadrul instituției.

 

Momentul aniversar este unul plin de satisfacție și de împlinire pentru colectivul muzeului – muzeografi, cercetători, restauratori – pentru toți cei care au fost și rămân mereu în slujba zeiței Clio, care, prin profesionalism și dăruire, făuresc istoria acestei prestigioase instituții de cultură și știință.

Dates: 
Vineri, 22 Decembrie, 2023 - 10:00 to Marţi, 31 Decembrie, 2024 - 17:00