GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL CULTURII

A A A

Proiecte culturale 2024

Publicat:30.01.2024 - 10:08

Anunț de inițiere a Concursului proiectelor culturale

 

Ministerul Culturii lansează concursul pentru finanţarea din bugetul de stat a proiectelor culturale ale organizațiilor necomerciale pentru anul 2024, în conformitate cu „Regulamentul cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale implementate  de organizațiile necomerciale”, aprobat prin Ordinul nr.13 din 19.01.2024, elaborat în temeiul Hotărârii de Guvern nr.656/2022 și  publicat în Monitorul Oficial nr.36-39 din 26.01.2024.

Cuantumul total al alocațiilor bugetare pentru finanțarea nerambursabilă în anul 2024 este de 10 mln. lei (7 mln. pentru proiecte anuale și 3 mln. pentru proiecte multianuale), prin urmare, valoarea totală acordată  unui proiect cultural anual - nu mai mult de 300 mii lei, iar suma totală alocată pentru un proiect cultural multianual - nu mai mult de 900 mii lei.

Termen de depunere a proiectelor până la data de 30.03.2024, ora 24.00.

Dosarul de solicitare а finanţării nerambursabile se transmite în mod electronic, într-un singur sau mai multe fişiere scanate în format PDF, la adresa de e-mail victor.tihoneac@mc.gov.md.

Pentru formularea și aplicarea corectă a proiectului cultural consultați Regulamentul

 

 

Documente necesare

Dosarul de participare trebuie să cuprindă: 

  • Formular de cerere de finanțare (anexa nr.2);
  • Bugetul estimativ (anexa nr.3);
  • Bugetul estimativ pentru proiecte multianuale (anexa nr.3a);
  • CV-ul managerului de proiect și al participanților la proiectul cultural;
  • Copia statutului organizației;
  • Dovada existenței surselor de finanțare proprii sau oferite de terți (scrisori de intenție, contracte de sponsorizare, alte forme de sprijin financiar);
  • Copiile situațiilor financiare pentru anul precedent;
  • Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de buget;
  • Alte acte ce prezintă informații relevante despre proiect.