GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL CULTURII

A A A

Scoarțe de Căușeni expuse la Oradea

Începând cu 30 mai și până la 28 iulie 2024 în sălile Muzeului Țării Crișurilor Oradea - Complex Muzeal vor fi expuse scoarțe basarabene din zona vechiului târg al Căușenilor, centru urban din extremitatea sud-estică a spațiului cultural românesc. Piesele vernisate în cadrul acestei expoziții sunt unice în arealul european și fac parte din patrimoniul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală.

Scoarțele expuse sunt țesute în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, sau prima jumătate a sec. XX, și denotă păstrarea unei vechi tradiții locale, care se distinge prin tehnica de țesere și prelucrare a lânii de alte piese similare din arealele etnografice ale interfluviului Pruto-Nistrean, constituind o categorie distinctă de țesături decorative de casă ce formează renumitul tip de covor românesc vechi basarabean.

Scoarțele au fundalul câmpului central verde, cafeniu sau negru, iar cel al chenarului întotdeauna roșu. Decorul lor cuprinde motive dezvoltate precum Pomul vieții, omul mascat și spicul de grâu nemaiîntâlnite în alte părți în aceste ipostaze stilistice, dar și alte motive antropomorfe, zoomorfe, avimorfe, scheomorfe și geometrizante care tind să reprezinte modelul lumii, încadrând scoarțele în modul de gândire tradițional. Motivul Pomul vieții este realizat într-o formă artistică esențializată, rafinată, având trei ramuri verzi și fructe, iar în vârf – o floare cu boboci. În unele piese el este asociat cu  imaginea omului mascat care trimite la omul pom de referință în gândirea populară și la Paparudă prin care se invoca ploaia în cadrul ritualurilor agrare. Între motivele principale a fost țesută și imaginea singulară a femeii cu rol de marcă, semn de proprietate. Pe chenar apar forme arhaice, având împreună cu culoarea lui roșie și rol apotropaic.

Prin această expoziție, organizatorii își doresc ca publicul vizitator să cunoască mai îndeaproape un segment reprezentativ din bogata tradiție a scoarțelor basarabene.

Organizatorii proiectului expozițional sunt Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, Ambasada Republicii Moldova la București, Muzeul Țării Crișurilor Oradea - Complex Muzeal, Consiliul Județean Bihor și Primăria Oradea.

Dates: 
Joi, 30 Mai, 2024 - 10:00 to Duminică, 28 Iulie, 2024 - 17:00