GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL CULTURII

A A A

Ziua culturii în România și Republica Moldova: duplex de politici culturale

Publicat:J, 01/19/2023 - 21:49

Proiectul „Ziua culturii în România și Republica Moldova: duplex de politici culturale”, produs de PostModernism Museum din România prin platforma Formare Culturală, este compus din trei conferințe tematice, online, dedicate demersurilor și politicilor culturale și educaționale din România și Republica Moldova. Printre vorbitori, Secretarul de stat la Ministerul Culturii, Andrei Chistol, precum și alți experți în politici culturale pe ambele maluri de Prut.

Conferințele tandem au ca punct de pornire problematici și unghiuri de expertiză diverse și complementare ale experților invitați, din Republica Moldova și România. Subiectele conferințelor online au fost trasate după discuții cu specialiști și o analiză a mai multor documente strategice la nivelul ambelor țări, inclusiv a unor acorduri bilaterale strategice care conțin referințe specifice la colaborarea culturală. Temele abordate sunt:

„Strategii culturale și politici publice la nivel local”;

„Priorități în domeniul culturii și educației din România și Republica Moldova”;

„Cultura și educația în contextul integrării europene a Republicii Moldova”, în realitatea actuală de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, luând în calcul și conflictul din regiune.

Transmiterea conferințelor se face pe YouTube și Facebook www.facebook.com/FormareCulturala , fiind făcute public și pe rețelele profesionale ale partenerilor și ulterior rămânând permanent la dispoziția celor interesați.

Conferințele sunt curatoriate tematic și moderate și permit întrebări din partea celor care vizionează, experții fiind online și disponibili pentru a răspunde.

Scurtă descriere a celor trei conferințe

Detalii despre vorbitorii din cele trei conferințe, aici

1) Conferința „Strategii culturale și politici publice la nivel local” este axată pe documentele programatice dezvoltate la nivel local și de județ / raion în direcția culturii ca factor de bunăstare socială și educație pe parcursul vieții, completată cu expertiză a unor experți de politici publice și facilitator comunitari. Vor fi prezentate ca studii de bune practici: Strategia „Cahul – capitala cultural-creativă a Republicii Moldova, 2022-2030”, document de politici publice al Administrației Publice Locale, elaborat în cadrul programului EU4Culture finanțat de Uniunea Europeană și „Strategia de Dezvoltare Culturală a Municipiului Baia Mare 2015-2030”, oraș aflat pe lista finală, înaintea desemnării, în concursul pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021/2022. De asemenea, doi experți în politici publice și facilitare comunitară vor prezenta studii de lucru și bune practici din propria experiență profesională.

Conferința „Strategii culturale și politici publice la nivel local” va fi disponibilă aici:

2) Conferința „Priorități în domeniul culturii și educației din România și Republica Moldova”

Urmărește prioritățile din domeniul cultural, strategiile sectoriale naționale și locale din domeniul culturii, educației, digitalizării și dezvoltării durabile și legislația specifică.

Conferința „Priorități în domeniul culturii și educației din România și Republica Moldova” se va difuza pe 23 ianuarie 2023, la ora 14.00, pe canalele media indicate mai sus și va rămâne permanent în mediul online.

3) Conferința „Cultura și educația în contextul integrării europene a Republicii Moldova”

În ceea ce privește procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, acesta necesită adoptarea şi implementarea a numeroase reforme în diverse sectoare, inclusiv creative și culturale. În iunie 2022, Republica Moldova a primit oficial statutul de țară candidată la Uniunea Europeană, astfel primind, precum România în trecut, aquis-ul comunitar cu cele 35 de capitole care trebuie îndeplinite, dintre care capitolul 7 este dedicat drepturilor de autor și capitolul 26, pentru Educație și Cultură. Domeniul culturii este reglementat între Republica Moldova şi România de Protocolul de cooperare între Ministerul Culturii (și Identității Naționale) din România și Ministerul (Educației,) Culturii (și Cercetării) al Republicii Moldova, semnat în noiembrie 2018. În noiembrie 2021, a fost semnată „Foaia de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare Republica Moldova și România”, în care România oferă sprijin explicit pentru 18 capitole, capitolul 8 fiind dedicat educației și cercetării și capitolul 9 - cultură.

Conferința „Cultura și educația în contextul integrării europene a Republicii Moldova” se va difuza în mediul online pe 30 ianuarie 2023, la ora 14.00, pe pe canalele media indicate mai sus și va rămâne permanent în mediul online.

Conferințele sunt dedicate unui public de profesioniști și persoane din mediul academic, specialiști din zonele de sociologie, politici culturale și istoria artei, reprezentanți din instituțiile publice de cultură și organizațiilor non-profit.

Alte conferințe, realizate de platforma Formare Culturală vizează subiecte precum drepturile de autor, statutul artistului și lucrătorului cultural.