GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL CULTURII

A A A

Laboratorul internațional „Noi perspective asupra designului instituțional al finanțării publice pe bază de proiect pentru cultură în țările Parteneriatului Estic"

Publicat:M, 11/30/2022 - 13:36

Secretarul de stat, Andrei Chistol a participat la deschiderea lucrărilor Laboratorului internațional „Noi perspective asupra designului instituțional al finanțării publice pe bază de proiect pentru cultură în țările Parteneriatului Estic”, care se desfășoară în perioada 30 noiembrie - 2 decembrie 2022 la Chișinău, Republica Moldova.

Evenimentul este organizat de către Platforma pentru Relații Culturale cu suportul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, cu participarea Coaliției Sectorului Cultural Independent din Republica Moldova, Consiliul pentru Cultură din Belarus și Laboratorul de Cultură și Management din Georgia. Partener strategic: Ministerul Culturii.

În cadrul laboratorului, participă profesioniști din domeniul culturii din Moldova, Belarus, Georgia, Estonia, Ucraina, Croația și România, care vor împărtăși experiențe, schimb de bune practici în domeniul finanțării publice bazate pe proiecte pentru mecanismele instituționale și cadrele de reglementare în domeniul culturii.

În intervenția sa, Andrei Chistol a menționat:

„Politicile de finanțare de la bugetul de stat pentru proiectele culturale sunt necesare și trebuie să ia în considerare resursele financiare disponibile, starea ecosistemului cultural, nivelul educației și promovării culturale, interesul public, situația lucrătorilor culturali și conectarea acestora cu diferite platforme artistice. Investițiile în sectoarele culturale și creative sunt importante datorită beneficiilor directe și indirecte pe care le generează pentru economie și societate".

În același timp, secretarul de stat a reiterat angajamentul Ministerului Culturii de a dezvolta în comun cu principalii actori culturali, a unui cadru de politici care sa contribuie la dezvoltarea unui Fond național al culturii.

„Asigurarea unui cadru de reglementare stabil și participativ este un principiu pe care îl urmărim. Participarea, din ce în ce mai mare, a noilor actori la sprijinirea și finanțarea organizațiilor culturale necesită un cadru de reglementare stabil pentru a le consolida angajamentul. De asemenea, este important să diversificăm direcțiile de finanțare, să susținem dezvoltarea capacităților resurselor umane, conectarea sectorului privat cu cel asociativ și să dezvoltăm alte modele de sprijin prin crowdfunding", a specificat oficialul.