GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL CULTURII

A A A

Monumente din RM în Lista UNESCO

Publicat:V, 10/27/2023 - 14:33

Republica Moldova a devenit membru UNESCO cu drepturi depline pe data de 27 mai 1992. VEZI Lista ţărilor membre UNESCO şi data aderării.

Republica Moldova a ratificat prin Legea nr. 1113 din 6 iunie 2002 Convenția UNESCO privind protejarea patrimoniului mondial natural și cultural (adoptată la Paris de Adunarea Generală UNESCO în anul 1972), iar prin Legea nr. 12 din 10 februarie 2006 - Convenţia privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial (adoptată la Paris la 17 octombrie 2003).

Odată cu ratificarea Convențiilor, Republica Moldova beneficiază de dreptul de a propune bunuri/situri de patrimoniu cultural și natural pentru înscriere în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO și, respectiv, de a propune bunuri de patrimoniul cultural imaterial pentru înscriere în Lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității.

 

Elaborarea Listei indicative (de aşteptare) UNESCO reprezintă primul pas în procesul de înscriere a bunurilor/siturilor de patrimoniu cultural şi natural naţional în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Este un fel de ”inventar”/repertoriu al celor mai importante situri de patrimoniu cultural şi natural amplasate pe teritoriul naţional, prin intermediul căruia statul respectiv îşi anunţă intenţia, le nominalizează pentru înscriere în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO în următorii 5-10 ani.

Totodată, unul dintre scopurile Listei indicative este de a permite Comitetului pentru Patrimoniu Mondial al UNESCO să evalueze fiecare nominalizare în contextul conceptului de ”valoare universală excepţională” (”outstanding universal value”).

Actualmente Republica Moldova are înscrise în Lista indicativă UNESCO două situri. Un sit de patrimoniu cultural – Rezervaţia Orheiul Vechişi unul de patrimoniu natural – Cernoziomul din stepa Bălţilor.

Vezi siturile de pe lista indicativă a Republicii Moldova

 

Lista Patrimoniului Mondial UNESCO reprezintă un repertoriu recunoscut în plan internaţional al bunurilor/siturilor culturale și naturale considerate a avea valoare universală de excepţie. Decizia de înscriere în această Listă este de competența Adunării Generale a Comitetului pentru Patrimoniu Mondial.

Actualmente, Republica Moldova este reprezentată pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO de un singur sit – Arcul Geodezic Struve (sit transfrontalier, amplasat pe teritoriul a 10 state: Norvegia, Suedia, Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Federaţia Rusă, Belarus, Ucraina şi Moldova).

Vezi monumentele Republicii Moldova de pe Lista UNESCO a Patrimoniului Mondial

 

Lista Reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanitaţii a fost inaugurată oficial în 2008 şi întruneşte la momentul actual 549 de elemente din 127 țări.

Elemente ale Republicii Moldova incluse în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO: 

  1. Colindatul de ceată bărbăteasca (2013) https://ich.unesco.org/en/RL/mens-group-colindat-christmas-time-ritual-00865
  2. Tehnici tradiționale de realizare a scoarțelor în România și Republica Moldova (2016) https://ich.unesco.org/en/RL/traditional-wall-carpet-craftsmanship-in-romania-and-the-republic-of-moldova-01167
  3. Practici culturale asociate zilei de 1 Martie (Mărțișorul) (2017) - https://ich.unesco.org/en/RL/cultural-practices-associated-to-the-1st-of-march-01287

În proces de elaborare a dosarului: Arta cămășii cu altiță – element de identitate culturală în România și Republica Moldova