GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL CULTURII

A A A

Inițiem constituirea Comisiei de contestații a Mecanismului de finanțare a distribuirii publicațiilor periodice pentru anul 2024

Publicat:04.07.2024 - 13:27

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 329 din 8.05.24 cu privire la aprobarea Mecanismului de finanțare a distribuirii publicațiilor periodice pentru anul 2024 („Monitorul Oficial” din 21.05.24), Ministerul Culturii inițiază procedura de constituire a Comisiei de contestații și de identificare, în cadrul acesteia, a trei membri: un reprezentant al API și doi reprezentanți ai altor asociații obștești.

Comisia de contestații va fi compusă, per total, din trei membri.Din partea societății civile, sunt eligibili reprezentanți ai asociațiilor obștești din Republica Moldova cu reputație bună în domenii precum mass-media, drepturile omului și justiție, cu condiția că nu se află în conflict de interese cu potențialii beneficiari ai Mecanismului. Încurajăm organizațiile societății civile să-și delege reprezentanții în Comisie.

Condiții de accedere în calitate de membru al Comisiei cu drept de vot:

·       Experiență profesională în domeniu de cel puțin cinci ani;

·       Scrisoare de delegare din partea organizațiilor societății civile din domeniile mass-media, drepturile omului, justiție;

·       CV-ul candidaților delegați.

Dosarele pot fi expediate la adresa de email cancelaria@mc.gov.md sau depuse fizic la Ministerul Culturii, str. Nicolae Iorga, 21, zilnic între ora 8.00-16.00.

Termenul-limită - 11 iulie 2024, ora 16.00.

Persoană de contact - Anton Ialău, e-mail anton.ialau@mc.gov.md.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați prevederile Hotărârii de Guvern menționată - https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=143307&lang=ro.